Należymy do
O firmie

O firmie

Jesteśmy częścią Grupy NEUCA, lidera na rynku hurtowej dystrybucji leków.

Korzystając z jej siły i wsparcia, jako jedyni oferujemy kompleksowe usługi w zakresie całego łańcucha dostaw leków, poczynając od importu produktu leczniczego, poprzez jego pakowanie, dopuszczenie do obrotu na terenie UE oraz magazynowanie, po dystrybucję. Świadczymy nasze usługi zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dystrybucji.

Import spoza UE

Import spoza UE
 • Import leków i odprawa celna

  Zajmujemy się importem produktów leczniczych. Zapewniamy wsparcie przy zarządzaniu dokumentacją, włącznie z pozyskaniem licencji importowej dla leków kontrolowanych. Umożliwiamy transport produktu importowanego (z lotniska lub portu), dokonujemy odprawy celnej i rozliczamy podatek VAT.

 • Pakowanie i przepakowywanie

  Świadczymy usługi dla podmiotów z rynku farmaceutycznego, jak i rynku FMCG w zakresie pakowania/przepakowywania/przygotowania zamówień szpitalnych oraz pakietów promocyjnych.

 • Kontrola serii

  Każda seria produktu leczniczego/suplementu diety – przed  dopuszczeniem do obrotu w UE – podlega kontroli fizykochemicznej. Sprawdzany jest każdy parametr produktu mający wpływ na jego jakość i bezpieczeństwo. Badania wykonujemy w nowoczesnym laboratorium analitycznym, które posiada certyfikat GMP oraz akredytację dla suplementów diety.

 • Zwolnienie do obrotu

  Prowadzimy  proces dopuszczenia do obrotu na terenie UE przez Osobę Wykwalifikowaną (QP). Proces ten obejmuje testy laboratoryjne i raporty serii spakowanych lub przepakowanych importowanych produktów.

Usługi kontraktowe

Usługi kontraktowe
 • Pakowanie i przepakowywanie

  Ostatni etap produkcji i kontrola jakości zawsze odbywa się w naszej fabryce. Pakowanie produktów luzem przeprowadzamy z zachowaniem wymogów GMP oraz HACCP. Realizujemy zlecenia w pełnym zakresie. Dostarczamy także usługi kontrolowane, zimnego łańcucha 2-8 C, jak i produkty biologiczne.

 • Kontrola serii

  Każda seria produktu leczniczego/suplementu diety – przed dopuszczeniem do obrotu w UE – podlega kontroli fizykochemicznej. Sprawdzany jest każdy parametr produktu mający wpływ na jego jakość i bezpieczeństwo. Badania wykonujemy w nowoczesnym laboratorium analitycznym, które posiada certyfikat GMP oraz akredytację dla suplementów diety.

 • Zwolnienie do obrotu

  Proces dopuszczenia do obrotu na terenie UE prowadzony jest przez Osobę Wykwalifikowaną (QP). Obejmuje on testy laboratoryjne i raporty serii spakowanych lub przepakowanych importowanych produktów.

Standardy jakości

Standardy jakości
 • Najwyższy standard

  Wszystkie obszary naszej działalności podlegają rygorystycznej kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz audytom jakościowym wykonywanym przez partnerów. Wyniki audytów potwierdzają wysoki standard świadczonych usług.

  Wysoki standard utrzymujemy także dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Jakością, jak również dzięki prowadzonym analizom efektywności w oparciu o wskaźniki terminowości, kompletności i jakości realizacji usług.

 • Odpowiedzialny biznes

  Jako firma spełniająca najwyższe europejskie normy, odpowiadamy za jakość produktu przez cały okres jego trwałości. Każdy nasz preparat przed wprowadzeniem do obrotu zostaje przebadany pod względem zgodności z zatwierdzoną specyfikacją. Korzystamy przy tym z najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniających naszym partnerom komfort i bezpieczeństwo usług.

Nasze procedury

Obsługa badań klinicznych

Obsługa badań klinicznych
 •  

  Jako Grupa NEUCA we współpracy z podmiotami powiązanymi (ACP Pharma, Bioscience S.A. Pratia S.A. ) oferujemy pełen zakres usług obejmujących proces organizacji i wykonania badań klinicznych. Mamy też możliwość świadczenia usług w zakresie logistyki badań klinicznych (przechowywanie i dostawa leków oraz produktów badanych). Zakres tych usług zgodny jest z GMP, GDP i GCP. Rozwinęliśmy usługi związane z pozyskiwaniem produktów leczniczych, komparatorów, leków towarzyszących oraz przygotowywaniem ich do użycia w badaniach klinicznych zgodnie z wytycznymi. Na zlecenie Sponsora przygotowujemy oznakowanie badanych produktów leczniczych etykietami. Dokonujemy zwolnienia serii przez Osobę Wykwalifikowaną, przechowujemy badane produkty w warunkach kontrolowanych oraz pakujemy w odpowiednie zestawy i dostarczamy do wskazanych przez Sponsora ośrodków prowadzących badania kliniczne. Całość usługi dopełnia zorganizowany zwrot badanych produktów leczniczych i ich utylizacja.

  W naszej Grupie funkcjonują także ośrodki badań klinicznych (dziewięć ośrodków w Polsce) wyspecjalizowane w prowadzeniu badań pulmonologicznych, onkologicznych, diabetologicznych, dermatologicznych, neurologicznych i wielu innych dziedzinach medycyny.

  ACP S.A. - Warehouse and Logistics

  Bioscience S.A. - Contract Research Organization (CRO), www.bioscience.pl

  Pratia S.A. - Site Management Organization (SMO), www.pratia.com

Logistyka i transport

Logistyka i transport
 • Logistyka

  Współpracujemy z siecią magazynów konsygnacyjnych NEUCA Logistyka umożliwiającymi bezpośrednią dystrybucję do hurtowni, aptek, szpitali i przychodni lekarskich.

  Dajemy naszym klientom nie tylko możliwość składowania palet w sieci magazynowej rozmieszczonej przy głównych trasach, ale także możliwość szybkiego przekazania produktu do sprzedaży.

 • Transport

  Transport i dystrybucja farmaceutyków odbywa się na terenie Polski i Europy.

  Dysponujemy szeroką flotą samochodów (transport całopojazdowy i częściowy, pojazdy chłodnicze, izotermy itp.) przystosowaną do przewozu produktów farmaceutycznych w kontrolowanej temperaturze zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Udostępniamy śledzenie online naszych transportów przez klienta.

  www.farmada.pl

Co nas wyróżnia

Kontakt

Synoptis Industrial
ul. Rabowicka 15
62-020 Swarzędz
kontakt@synoptisindustrial.pl

W sprawach importu:
import@synoptisindustrial.pl

Synoptis Industrial Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000467575, REGON 341450265, NIP 9562303762, kapitał zakładowy 12 300 000,00 zł.

1. Administratorem danych osobowych jest Synoptis Industrial Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Bydgoska 58. 2. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 (22) 32 16 160 lub za pomocą adresu email kontakt@synoptisindustrial.pl. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego, podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 4. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 5. Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe są wskazane wyżej. 8. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych może skutkować nie udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość.